Historia

Idea hyvästä vetouisteluveneestä
Alutroll alumiiniveneet ovat pitkän kehitysyön tulos. Veneen lähtökohtana oli hyvän vetouisteluveneen hankinta. Markkinoilta ei löytynyt tarkoituksen mukaista kuusimetristä venettä. Vaatimuksena oli mm. korkeat ja pystysuorat laidat, iso lattiapinta-ala ja varsinkin veneen takaosaan riittävät tilat vetouistelua silmällä pitäen.

Ideasta veneeksi
Aluksi tehtiin kolme kuusimetristä avomallista prototyyppiä. Kaikista tuli erittäin hyvin vetouisteluun sopivia. Puut­teena oli karkea työn laatu, koska pyrittiin hakemaan sopivaa muotoa ja järkevää tuotantotapaa. Protoista valittiin yksi jatkokehittelyyn, jossa kiinnitettiin huomiota varusteluun ja kansirakenteisiin. Vene oli hyvä ajaa ja ajo-omi­naisuuksiin oltiin erittäin tyytyväisiä.

Prototyypistä CAD-kuviksi
Prototyypin pohjalta piirrettiin veneen malli ja rakenteet veneensuunnitteluohjelmalla. Yhteistyössä VTT:n kanssa veneen runko ja sen jäykistysrakenne suunniteltiin vastaamaan tiukkoja CE-standardin mukaisia vaatimuksia. Mitoi­tuksiltaan vene tehtiin täyttämään reilusti standardin mukaiset rakenteelliset kestävyys- ja turvallisuusvaatimukset. Cad-suunnittelun avulla veneen malli ja osat pystyttiin mitoittamaan tarkasti ja valmistamaan hyvälaatuisia veneitä.

Asiakkailta hyvää palautetta
Olemme saaneet asiakkailtamme palautetta veneen hyvistä ajo- ja käyttöominaisuuksista. Käyttäytyminen aallokos­sa ja merellä navakassa kelissä on saanut kiitosta.

Alutroll 605HT
Vuoden 2006 keväällä valmistui uusi HT-malli, jossa on tilava etuhytti.

Tuotantotilat
Aloitimme veneen prototyyppien valmistamisen Mäntässä v. 2004 ja siirryimme vuoden 2007 alussa Jyväskylän Seppälänkankaalle.

Tuotanto jälleen käyntiin kesäkuussa 2008
Vajaan vuoden tauon jälkeen Alutroll veneiden valmistus jatkui jälleen Haltica Oy:n ostettua Alutroll veneiden val­mistuksen ja liiketoiminnan. Ensimmäisten sarjojen valmistus tehtiin tiiviissä yhteistyössä veneen suunnittelijan kanssa, jolloin pystyttiin varmistamaan korkeiden laatuvaatimuksien täyttyminen myös jatkossakin.

Uusi venemallisto Alutroll 530
Alutroll 530 mallisto valmistui keväällä 2009. Vaihtoehtoina yksi- ja kaksipulpettinen avovene sekä HT katteella va­rustettu malli.


Erävene Alutroll 350E
Asiakkaiden toiveista keväällä 2010 valmistui uusi pienempi erävene Alutroll 350E. Hitsatun ja äärimmäisen tuke­van rakenteen omaava vene on herättänyt mielenkiintoa kalastajien, retkeilijöiden ja mökkeilijöiden keskuudessa. Ominaisuuksia ovat mm. pitkittäissuunnassa liukuva penkki, huomattava leveys ja vakaus kuormitettaessa epätasai­sesti. VTT:n testissä kuormattiin yli 300 kg painoja laidalle veneen täyttymättä vedellä.

Uutta vuonna 2012
Vuoden aikana uusittiin 350E mallin laitarakenne jykevämmäksi jolloin erilaisten kalastustarvikkeiden ja kaiteiden kiinnitys helpottui. Samalla konetehosuositus nostettiin 10 hevosvoimaan ja varustevalikoimaa laajennettiin.

Jälleen asiakkaidemme toiveista valmistimme uuden venemallin 485CC:n, joka pituutensa puolesta asettui suosituimpaan kokoluokaan. Pituuteensa nähden vene omaa reilut tilat moottorin kiinnityksen ollessa erilliseen brackettiin, jolloin perinteistä moottorikaivoa ei tarvita. Sisätilojensa puolesta (turkin leveys takana 1,71 metriä) 485CC kestää vertailua moneen huomattavasti pidempäänkin veneeseen. Vastaanotto heittokalastukseen ja vetouisteluun muokattavalle 485CC:lle on ollut erinomainen ja saanut kiitosta asiakkailta mm. kevyen liukuun nousun, kantavan keulan, hiljaisen rungon ja turvallisen käyttäytymisen osalta.

Pitkään suunnitteilla ollut Cabin kehitysprojekti saatiin myös päätökseen. Tuloksena oli mittatilauksena valmistettava Alutroll 650 Cabin malli. Varsin pienellä konetehollakin toimiva keskihytillinen vene on myös muokattavissa eri käyttötarkoituksiin ja Cabiinin rakennetta sekä asemointia voidaan asiakkaan toiveiden mukaan muokata.

Alutroll 650 PiloTFish
Alkukeväästä 2013 valmistui ennen kaikkea kalastukseen suunniteltu etuhytillinen ja riittävän isoilla taka-avotiloilla varustettu Pilothouse-tyypin vetouisteluvene. Alutroll 650 Pilotfish on valmistettu yhteistyössä aktiivisten vetouistelijoiden kanssa ja ratkaisuja tehdessä on pitkälti kuunneltu asiakkaiden kokemuksia.

Tilat on valmistettu reiluilla mitoituksilla joista esimerkkeinä mm. hytin sisäkorkeus lattiaupotuksella (175-190 cm), makuutilojen pituus (170 cm, viistoon 204 cm) sekä avoimen takatilan leveys (192 cm) ja pituus (170-182 cm, riippuen moottoriasennuksesta).

Kaikki yli kuusimetriset Alutroll veneet voidaan nyt myös toimittaa kaksoismoottoriasennuksella varustettuna.

Uutta kaudelle 2014
Vuonna 2014 esiteltiin jälleen asiakkaiden pyynnöstä valmistettu uutuusmalli Alutroll 650 C2 joka on pitkällä ja avaralla hytillä varustettu käytännöllinen yhteysvene. Hytin kalusteet ja varusteet voidaan muokata käyttötarkoituksen mukaan, sekä esimerkiksi takatilaan on mahdollista saada mm. 190x120 cm pika-asennettava makuutila.

Alutroll 530CC koki myös päivityksen runkorakenteensa ja kalusteidensa osalta. Uutuusmalli julkaistiin kevättalvella GoExpo -kalastusmessuilla ja sai erittäin hyvää palautetta tilojensa, muunneltavuutensa ja käsiteltävyytensä osalta niin vetouistelijoita kuin heittokalastajiltakin.

Varsinais-Suomeen perustettiin keväällä myös uusi esittelypiste, jossa Alutroll veneillä järjestetään erilaisia esittelytilaisuuksia entisellä Fagerholmin merivartioasema-saarella Paraisten kaupungissa. Syksyllä pidettiin myös ensimmäinen "Test drive / Troll party" -tilaisuus yhteistyökumppaneille, jälleenmyyjille, lehdistölle ja asiakkaille. Tilaisuudessa oli koeajettavissa Alutroll malliston eri veneitä.

Varustelu
Veneiden varustelu voidaan tehdä asiakkaan toiveiden mukaisesti ja toimittaa ajovalmiina paketteina moottorit val­miiksi asennettuina. Varustevalikoimassamme ovat mm. pulpetit, penkit, HT-katteet, targakaaret, vapatelineet ja plaanarikelat. Toimitamme myös puolivalmisteet, kuten esim. runkovalmiit veneen rungot. Teemme myös mittati­laustöinä varusteet, katteet sekä korjaus- ja muutostyöt myös muihin alumiinivenemerkkeihin.

Mallisto
Mallistossamme on 3,50 m, 4,85 m, 5,30 m, 6,05 m ja 6,50 m pitkät veneet. Eri vaihtoehtoja löytyy mm. yksi- (CC) ja kaksipulpettinen (DC), puolikatettu (HT) sekä Cabin ja Pilothouse mallit. Kaikki venemallimme ovat EU:n huvivenestandardin mukaisia ja CE-mer­kittyjä. Valmistusmateriaalina on käytetty 3-5 mm merialumiinia ja kellunta-aineena vettymätöntä polyuretaania tai polystyreeniä. Yli 5,30 metriset mallit ovat itsetyhjeneviä sadevedestä ja vakiona asennetaan hydrauliohjaus.